Stoppa PFAS!

Vår tids värsta miljögift?

Vissa PFAS är misstänkt cancerframkallande, hormonstörande och kan orsaka leverskador. De har också visat sig påverka reproduktionsförmågan och immunsystemet. PFAS är 4700 ämnen (!) som människan skapat och som i princip aldrig bryts ner i naturen. Ändå får de finnas i helt vanliga produkter som stekpannor, smink, kläder och möbler. Sverige måste förbjuda PFAS - skriv på namninsamlingen!

PFAS används som ytbehandling i många produkter, som kläder, skor, matförpackningar och stekpannor. De finns i brandskum och skidvalla, skönhetsprodukter, möbeltyg och elektronik.

Alla PFAS är skapade av människan. De första började användas redan på 50-talet, men nya användningsområden har gjort att utsläppen accelererat under de senaste decennierna. Det är först under senare tid som vi har börjat förstå hur farliga de här ämnena är.

Förbjud PFAS som grupp!

De studier som finns är mycket oroande. Därför anser vi på Naturskyddsföreningen att försiktighetsprincipen bör tillämpas och att alla högfluorerade ämnen bör förbjudas.

Vår tids PCB

Man kan tycka att vi människor borde ha lärt oss av historien. Inte minst efter skandalerna med PCB och DDT, ämnen som visade sig vara både svårnedbrytbara och skadliga för djurs och människors hälsa (i Sverige var sälarna och havsörnarna nära att dö ut).

Men idag är vi precis lika obetänksamma när det gäller PFAS. Den senaste forskningen visar att PFAS kan ha negativa effekter på människors och djurs hälsa redan vid mycket låga halter. Dessutom är PFAS-ämnen ännu mer svårnedbrytbara än PCB och DDT –mycket tyder på att många PFAS inte bryts ned alls utan finns kvar i naturen för alltid.

PFAS i vår miljö och vårt vatten

Idag finns PFAS nästan överallt. Stora delar av vårt grund- och dricksvatten är förorenat med PFAS. Flera vattentäkter i Sverige har fått stänga på grund av förhöjda halter av bland annat PFOS och PFOA – två av de värsta PFAS-ämnen vi idag känner till. Båda är bland annat reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande. Ämnena kom ut i vattnet via brandskum.

Genom dricksvatten, mat och inandning kan PFAS-ämnen tas upp av kroppen och lagras i levern, njurarna och blodet.

Förbud mot ett par PFAS

I början av 2000-talet kom rapporter om att PFAS kunde hittas världen över, från isbjörnar i Arktis till dricksvattnet i Sverige. Det ledde till att PFOS förbjöds 2008, och att PFOA förbjöds 2020. Flera av ersättarna misstänks vara lika problematiska men de är fortfarande tillåtna. Och nya, helt otestade PFAS-ämnen fortsätter att komma ut på marknaden. Det tycker vi inte är ok.